Vietnam Int'l Broadcast & AV Show 2018

리스트
EN
Vietnam Int’l Broadcast & AV Show
닫기

Đăng ký tham quan online

> KHÁCHTHAM QUAN > Đăng ký tham quan online

Đăng ký trước trực tuyến

Đăng ký trước bằng cách điền thông tin vào đơn đăng ký bên dưới

Khách tham quan đăng ký trước nhận thẻ đeo tại “Quầy đăng ký” suốt thời gian triển lãm diễn ra

Đăng ký trực tuyến giúp khách tiết kiệm được thời gian đăng ký trước khi vào bên trong triển lãm


Pre-registration-01.jpg