Vietnam Int'l Broadcast & AV Show 2018

리스트
EN
Vietnam Int’l Broadcast & AV Show
닫기

Sự kiện khác

> SỰ KIỆN ĐỒNG TỔ CHỨC > Sự kiện khác

Sự kiện đồng tổ chức


Events for visitors

> CONCURRENT EVENT > Events for visitors

CONCURRENT EVENT
Gii PUBG Battle Online được t chc bi EXPORUM và MixiGaming vi các team có thành tích tt, đã được khng đnh qua các gii đu va ri, đc bit có s tham gia ca 3 team khách mi: Devilian, FFQ và Refund Gaming.

 

® Gii được t chc trong s kin trin lãm VIBA SHOW - VIETCON 2018 v thiết b nghe nhìn và công ngh game, BTC có rt nhiu phn quà giá tr dành cho các bn đăng ký vàti tham gia trc tiếp s kiên ti 91 Trn Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Cung văn hóa hu ngh Vit Xô). Đặc bit vi phn quà cc ln đó là TV LG 43inch.

 

® Th thc và thi gian thi đu:

Tng s team tham gia thi đu: 24 Team
Góc nhìn th 3 TPP. 

Bn Online, Map thi đu Erangel và Miramar.

Thi gian thi đu t 14h-16h các ngày 5,6,7/4/2018 (mi chiu bn Online 2 trn).

Tính đim theo ESL.


® Riêng Team khách mi Refund Gaming (Pino-NTK-, FunkyM, Deftsu, DjChip) s có mt và thi đu ti đa đim din ra s kin ca chương trình: 91 Trn Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN. (Cung văn hóa hu ngh Vit Xô). BTC có chun b màn hình ln và ghế ngi cho các bn ti xem và c vũ